Milan Dušek

autor detektivních románu a povídek

Menu: top1 Menu Menu
Životopis
Novinky
Tvorba
Fotogalerie
Fotky knížek
Archiv
Návštevní kniha
Kontakt
sef
Domů - Archiv - Slunečné údolí

Archiv


květen 2006

Slunečné údolí.

 

Po napsání publikace S PUŠKOU A PEREM jsem připravil do tisku rukopis z pozůstalosti Jaroslava Hubálka  SLUNEČNÉ ÚDOLÍ,  začátkem května knížka vyšla ve vydavatelství OFTIS s.r.o. v Ústí nad Orlicí a byla představena na knižním veletrhu 2OO6 v Praze. Ilustroval ji Jiří Pecháček z Dolní Dobrouče - rodné obce spisovatele Jaroslava Hubálka.

 

 

SLOVO O AUTOROVI A JEHO KNIZE

Lesník a spisovatel Jaroslav Hubálek se narodil 28. března 1886 v Dolní Dobrouči. Skutečně dobrých a čtenářsky přitažlivých knih o přírodě není zase tolik, aby na jeho dílo bylo možné zapomenout. Vždyť patřil k průkopníkům této vyhledávané literatury a nelze mu upřít skutečné hodnoty. Při svém povolání a díky bouřlivé době prožil dvacet pět nelehkých let mimo svou vlast. Návrat do Československa komentoval slovy: "Těším se a současně se i mrzím. Těším se na rodnou zem, kterou jsem už čtvrt století neviděl, mrzím se, že mám opustit kraj, který mi přirostl k srdci nejen jako člověku, který tu měl zorati a také poctivě zoral nejeden pustý lán, ale který zde nalezl dosud neporušenou přírodu, jakou už sotva někde naleznete." Druhá světová válka jej zastihla v Jižních Čechách. Po osvobození podal žádost o přeložení do rodného kraje. Stal  se přednostou správy  lesů v Lanškrouně, kde v roce 1948 odešel do důchodu. Jaroslav Hubálek byl nadaný literát. Už jako student psal do lesnických a mysliveckých časopisů. V jednom z dopisů příteli Kokešovi (absolvoval spolu s ním lesnickou školu v Písku) o svých začátcích napsal: "Jako praktikant jsem od svého otce žádal nové vysoké boty. - Vydělej si na ně, odpověděl mi. Napsal jsem o vábničce na krahujce, kterou jsem zkonstruoval a snad i vynalezl. Z Lovecké besídky mi za ni poslali 12 korun a boty byly."Když vyšla Hubálkova dvoudílná sbírka povídek "ZE STÍNŮ KARPATSKÝCH PRALESŮ (1926-1928), soudobá literární kritika citlivě rozpoznala, že do české literatury vstoupila osobnost, jejíž knihy lze směle přirovnat k tehdy oblíbeným prózám Setona- Thompsona a že je dokonce předstihuje z hlediska reálnosti. Úspěšný knižní začátek otevřel Jaroslavu Hubálkovi stránky Lidových novin. V roce 1933 se na knižních pultech objevila kniha LIŠÁK CIKÁN, která znovu potvrdila autorovo úžasné vžití do osudů zvířat ve volné přírodě. V próze často i pouhý odstavec dával tušit, že je výsledkem dlouhých týdnů zaujatého pozorování. MEDVĚDICE BRUMKA A JEJÍ SYN (1935) je dramatickým příběhem dvou karpatských medvědů, kteří žijí vysoko v horách, kam jen zřídka vstoupí noha člověka, v dolince obklopené trachytovými skalami.1937 a 1939 znovu vychází oba díly ZE STÍNŮ KARPATSKÝCH PRALESŮ.

V průběhu války vydal:

LESEM A LUHEM (194O)

LOV ŠKODNÉ (1941)

STEZKOU ŽIVOTA (1942)

ROK V PŘÍRODĚ (1943)

OSTROVID (1943)

SRUB U ŽULOVÉ SKÁLY (1944)

 

                                                                                                                                            Je nutné říci, že Jaroslav Hubálek patřil k autorům, kteří svými díly zápolili s přílivem všelijakého pseudoliterárního braku a   přitom zůstali Čechy. V roce 1947 vychází znovu velice úspěšný LIŠÁK CIKÁN a v roce 1948 NEKORUNOVANÝ KRÁL, vyprávění o životní pouti báječného paroháče, který se v závěru příběhu raději vrhne se skály do propasti, než by se dal dostihnout svým úhlavním nepřítelem - pytlákem. OBRÁZKY Z LESŮ A POLÍ (1956) byly poslední vydanou knihou za života Jaroslava Hubálka. V roce 2OO2 vydalo nakladatelství SURSUM v Tišnově znovu ROK V PŘÍRODĚ. Spisovatel Jaroslav Hubálek vydal jedenáct knih (tři z nich se dočkaly druhého vydání), desítky povídek, črt a fejetonů zveřejnil například v Lidových novinách a četly se v ostravském rozhlase. Velmi dokonale znal přírodu a měl ji rád, dovedl se zaposlouchat do jejího tichého i horečnatého dechu, dovedl se vžít do pocitů jejích čtyřnohých i dvounohých obyvatel, navíc dokázal o svých pozorováních svým čtenářům zajímavě, poutavě a leckdy i humorně vyprávět. Při všem, co za svůj plodný život dokázal, zůstal neobyčejně skromným člověkem. "Nestojím o slávu a věhlas," říkával, "cítím se spíše často chybujícím lesníkem a stejně často chybujícím myslivcem a konečně jen nějakým pisálkem. Nepříznivou kritiku uznávám za oprávněnou a pochlebnou kvituji červenáním. V jeho pozůstalosti zůstalo osm rukopisů. Slunečné údolí k nim patří. S laskavým svolením vnuka Jaroslava Hubálka jsem ho přepsal, místy jazykově upravil a připravil k vydání. Na první pohled dosahuje literárních i dějových kvalit dříve vydaných knih, ale případný dnešní kritik se možná nad leckterou stránkou zlomyslně ušklíbne. Přesto tvrdím, že tyhle prosté zápisky, (Jaroslav Hubálek je nazval kronikou lesa) které jsou výsledkem dlouhodobého pozorování divoké přírody, jejích zvířecích obyvatel a rovněž i tehdejšího života na Podkarpatské Rusi, mají svoji hodnotu i dnes, kdy je život sice podstatně dál, ale taky víc komplikovanější.Autor nesporně uměl pozorovat. Ať jako myslivec, tak jako člověk bytostně spjatý s přírodou a těmi, kdo v ní volně žijí. Do paměti se nám určitě a neobávám se napsat, že i nesmazatelně, vryjí nevšední příběhy rysa Ostrovida, lišáka Bezumce, jelena Černořbeta, pohádkového kance Gubernátora, pstruha Zlaté hvězdy, jezevce Bručouna, divokého kocoura Žlutookého, nazývaného Démonem Suché stráně, medvědice Bručalky a vydry od Hlavního potoka, ale i vleklý souboj pytláků s hajnými, kterým se tajné střílení v lesích pochopitelně nelíbilo. Za naši pozornost rovněž stojí i statě o uhlířích, pálících v obrovských milířích dřevěné uhlí, o výrobě železničních pražců a vysazování nového lesa po obrovském požáru založeném pytláky.Není bohužel známo, kdy Jaroslav Hubálek Slunečné údolí psal, ale kdybych měl soudit podle jediné věty, kterou na tohle téma utrousil v samotném rukopisu (Cituji: Zatím se v ostatním světě mnoho stalo a vše se kolem otřásalo v samotných základech) - připisuji vznik knihy letům válečným, nebo krátce poválečným.

 Milan Dušek

 

 
 
 
Informace o autorovi / Copyright © 2004 - 2020 / webmaster Miloslav Dušek
Všechny texty jsou chráneny Autorským zákonem c. 121/2000 Sb.
//Poslední aktualizace: 11/05/2013 08:20:27