Milan Dušek

autor detektivních románu a povídek

Menu: top1 Menu Menu
Životopis
Novinky
Tvorba
Fotogalerie
Fotky knížek
Archiv
Návštevní kniha
Kontakt
sef
Domů - Archiv - S puškou a perem

Archiv


květen 2006

S PUŠKOU A PEREM(Životní cesta lesního rady a spisovatele Jaroslava Hubálka), 12O str. S puškou a perem.grafická úprava Břetislav Dadák, vydalo Městské muzeum v

Lanškrouně v TG TISK s.r.o. Lanškroun. Publikace má dvě základní části: I. S PUŠKOU, II. S PEREM, obě uvádějí básně

 

Jiřího Faltuse z Lanškrouna a jsou doprovázeny fotografiemi titulních stránek knih, které vydal Jaroslav Hubálek. Z dalšího obsahu: Korespondence, vydané knihy J.Hubálka, recenze a ohlasy, básně a črty, rukopisy v pozůstalosti, z novinových článků a v závěru mé vzpomínání jak jsem znal Jaroslava Hubálka a dvě črty, (Oběť pro Dianu, Šestnácterák), kterými se hlásím k jeho odkazu. Text je doplněn fotografiemi z archivu rodiny Hubálkových a ilustracemi z knih, které vyšly za života Jaroslava Hubálka.

 

Recenze:

V časech, kdy jsou stupidně vymazávána z povědomí občanů mnohá jména lidí, spjatými s městem či krajem, zvolili lanškrounští cestu opačnou a chvályhodnou, ba téměř objevitelskou. Zásluha náleží Městskému muzeu Lanškroun a nakladatelství Oftis v Ústí nad Orlicí. Muzeu za publikaci o spisovateli Jaroslavu Hubálkovi, především pak Milanu Duškovi, chopivšímu se náročné práce autorské. Z dobových dokladů a množství fotografického materiálu vznikla vzhledově dokonalá publikace, nazvaná S PUŠKOU A PEREM. Neboť právě puška a pero (samosebou vedle běžných povinností lesníka) neodmyslitelně patří ke jménu Jaroslav Hubálek. Jeho přepestrá, nejednou strastiplná, dlouhými vzdálenostmi charakteristická cesta, roky prožité v cizině a na tehdejší Podkarpatské Ukrajině poskytla Hubálkovi nepřeberné množství námětů a podnětů k literární tvorbě. Není ovšem záměrem této úvahy zabývat se osudy Jaroslava Hubálka, ale stanout v zamyšlení nad knihou, která podrobně, věrně a objektivně mapuje jeho životní pouť a dílo. Milan Dušek nepostrádá k Hubálkovi osobitý vztah, v dětství ho znal a právě neuvadající vzpomínky se mu staly hnací silou při náročné práci na rukopisu, při jeho opravách a úpravách, jak získával doplňující materiál. Knihu dotvářejí ukázky z Hubálkovy tvorby, seznam vydaných knih, recenze a ohlasy na jejich vydání, výňatky z korespondence a fotografický doprovod. Jaroslav Hubálek, rodák z Dolní Dobrouče, dožil v Lanškrouně, kde je v urnovém háji uložena jeho urna. Je téměř příznačné, že zemřel na sjezdu lesníků. Pro čtenáře však zůstává stále živým, čteným, věrohodným. Publikaci adekvátně dotvářejí verše lanškrounského básníka Jiřího Faltuse, inspirované přírodními motivy. Kdyby je Hubálek mohl číst, ucítil by vůni pryskyřice a jehličí. Kdyby je mohl číst, stejně jako celou vzpomínkovou knihu, určitě by našel slova uznání. Nutno podotknout, že zcela zasloužená.Sto dvacátého výročí Hubálkova narození vzpomenulo i ústecko-orlické vydavatelství Oftis. Pod titulem Slunečné údolí (podtitul Kronika lesa) vydalo rukopis z pozůstalosti, knihu nesmírně přitažlivou již vzhledem, schopnou prosvítit hřejivými slunečními paprsky chvíle všech čtenářů. Knihu připravil a doslovem opatřil opět Milan Dušek.Nezbývá, než složit hold všem, kdož se na vydání obou knih přímo i nepřímo podíleli, zasloužili se o oživení a připomenutí osobnosti, k Lanškrounu a okolí neoddělitelně náležející.

František Uher


 

S PUŠKOU A PEREM 

Milana Duška známe jako všestranného prozaika, kterého zdobí nejen žánrová pestrost, ale i nebývalá pracovitost, s jakou předkládá své knihy čtenářům. Vedle společensky naléhavých témat, např. románové novely Dědictví, románu Nahá pravda a sbírky rozsáhlejších povídek Cesty naděje je známý jako autor desítek, ba stovek detektivních příběhů, které publikuje časopisecky i knižně.Tentokrát nabízí veřejnosti knihu vzpomínek S PUŠKOU A PEREM s podtitulem Životní cesta lesního rady spisovatele Jaroslava Hubálka (Městské muzeum v Lanškrouně, 2OO6).Rozhodnutí psát o Jaroslavu Hubálkovi nebylo jistě náhodné. S panem radou se znal nejen autorův otec, kterému lesník předával své životní zkušenosti z myslivosti, ale jako dítě se s ním setkával i autor sám, ba co víc, možná ho pan rada i "popostrčil" k samotné tvorbě. Ostatně svědčí o tom i následující řádky: "Otec mě jednou vzal s sebou do domku naproti a má úcta k tomu "starému pánovi", kterého jsem snad nespatřil nikdy jinak než v zeleném oblečení s mysliveckým kloboukem na hlavě, okamžitě vzrostla. V místnosti, kde jsme na jeho vyzvání usedli, mě fascinovaly řady knih ve vysoké prosklené skříni, četné lovecké trofeje po stěnách a vysoký, černý psací stroj značky Remington na stolku, u kterého pan Hubálek psal. Klapot psacího stroje jsem slýchával odtud, ale v teplých letních dnech i ze zahrady."Ovšem není to "jen" psaní, co spojuje autora knihy a Jaroslava Hubálka, ale především autentické zážitky z přírody. Milan Dušek nás provází životem lesníka, myslivce, lidového básníka a spisovatele Jaroslava Hubálka s pochopením člověka, který je naladěn na stejné struně, podobně cítí a uvažuje.Kniha je smysluplně rozdělena na dvě části. První se jmenuje S PUŠKOU a Dušek v ní prostřednictvím vzpomínek z Hubálkovy autobiografické knihy Stezkou života a zápisků z jeho deníků zachycuje životní peripetie lesního rady od útlého mládí, kdy se v deseti letech účastnil s otcem svého prvního honu, školní léta, dobu prvního zaměstnání, jmenování lesním adjunktem, zmiňuje svatbu a další roky služby, kdy krátce po svatbě odjíždí přes Kraków, Halič a Lvov do městečka Žabokryč na jih Ruska. Uplyne řada let, než se Hubálek s rodinou, to už má tři děti, vrací do vlasti. Píše se rok 1934 a on nastupuje službu v Bystrém u Poličky, později pobývá v jižních Čechách a po osvobození se konečně dostává do rodného kraje, kde se stává přednostou státních lesů v Lanškrouně. V roce 1948 odchází do důchodu.Druhá část nazvaná S PEREM odkazuje na Hubálkovo literární dílo. Jsou v ní vkusně uváděny ukázky z Hubálkových knížek a úryvky z časopisů a rozhlasu, kam zasílal své příspěvky, které "jsou pravdivý". Hubálek měl nepřeberné znalosti o přírodě, ale i každodenní zkušenosti lovce, lesníka, správce, milovníka přírody, které rozuměl, cítil ji a ctil. A samozřejmě spisovatele. Silnou stránkou jeho děl jsou popisy přírody a lesní fauny často s dramatickým pozadím, kořeněné romantikou. O tom svědčí i názvy jeho děl: Ze stínu karpatských pralesů, Lišák Cikán, Medvědice Brumka a její syn, Za krvavým obzorem... Od roku 1926, kdy vyšla první knížka, jsem napočítal třináct knih. Tu poslední, Slunečné údolí, vydalo vydavatelství Oftis 2OO6.Graficky pěkně udělaná kniha je doplněna inspirativními verši Jiřího Faltuse, ukázkami z Hubálkovy korespondence, recenzemi a ohlasy na jeho knihy, básně a črty. Sluší se na závěr připomenout, že Milan Dušek měl při výběru příspěvků šťastnou ruku a zřejmě i dostatek materiálu, ze kterého mohl čerpat, takže jak své průvodní slovo, tak dokumenty a ukázky skloubil ve čtivý, organický celek, kterým vytvořil věrohodný obraz o životě a díle Jaroslava Hubálka. Měl k němu velmi blízko i lidsky. Zaujetí, s jakým se tématu zmocnil, nás nenechává na pochybách. Výsledkem je poctivě odvedená práce, která stojí za čtenářskou pozornost.

Lubomír Macháček


 

  PĚKNÉ PŘIBLÍŽENÍ ŽIVOTNÍ CESTY LESÁKA A SPISOVATELE JAROSLAVA HUBÁLKA 

Lanškroun - O květnovém "křtu" knihy Milana Duška "S PUŠKOU A PEREM" Orlické noviny již stručně informovaly. Zatím však nikde nebylo psáno, že je to publikace textově velmi pěkná, také fotografiemi a kresbami hojně obsažená a hodná vřelého doporučení.Obsah knihy vyjadřuje podtitul "Životní cesta lesního rady spisovatele Jaroslava Hubálka". Tato osobnost zasahující do více oborů žila v letech 1886 až 1961 a k našemu regionu má vztah díky rodné Dolní Dobrouči, absolvování měšťanky v České Třebové a posledním třinácti letům života strávených v Lanškrouně.V první části se snaží Milan Dušek mapovat jeho nesmírně proměnlivý a vzhledem k pobytu ve válečném a revolučním Rusku napínavý život jako lesníka a myslivce. Druhý oddíl se zabývá jeho literární činností. V něm nechybějí ukázky korespondence a dobové ohlasy na jeho knihy. Podle nich byl Jaroslav Hubálek "jedinečným zjevem naší literatury", "Setonem české literatury", "nejplodnějším a nejpoučenějším naším lesákem". Třetí část obsahuje vybrané prózy a básně. Například črty "Do boje s kůrovcem" či "Bejvávalo, bejvávalo" je skutečně rozkoší číst a nutí k zamyšlení. V závěrečné části Milan Dušek popisuje svůj vztah k autorovi nádherných knih o přírodě a vyslovuje mu vděčnost za první popud ke psaní: již ve svých devíti letech po přečtení jeho knížky totiž prohlásil, že bude také spisovatelem."Autor nesporně uměl pozorovat. Ať jako myslivec, tak jako člověk bytostně spjatý s přírodou a těmi, kdo v ní volně žijí. Takových lidí bylo a je možná víc, ale u Hubálka k tomu navíc přibyla výjimečná schopnost všechno popsat a předložit čtenáři tak, aby se pobavil a současně poučil," charakterizoval jej na jednom místě knížky Milan Dušek.Publikaci "S puškou a perem" vydalo lanškrounské muzeum. Vedle podpory města Lanškroun a pomoci ředitelky muzea Marie Borkovcové stojí za ocenění také přínos příbuzných Jaroslava Hubálka, lanškrounského básníka Jiřího Faltuse i grafika Břetislava Dadáka. Po mnoha desetiletích, během nichž bylo dílo Jaroslava Hubálka pozapomenuto, vyšly letos k památce jeho jubileí knihy dvě: kronika karpatského lesa SLUNEČNÉ ÚDOLÍ vydaná ústeckým Oftisem a tato biografie Milana Duška. Věřme, že přátelé přírody budou moci být vydavatelům vděčni i příště, až se některý z nich odhodlá vydat některé z jeho jedenácti předchozích děl.

Orlické noviny 26.6.2OO6 - Jaroslav Hubený


Ohlasy:

PUŠKOU A PEREMJe to hodně zdařilá a cenná monografie. To, že jste pana Hubálka osobně znal, projevilo se určitě na celkovém velmi citlivém sestavení knihy. Knihy tohoto druhu bývají často pouhou sbírkou a suchým komentováním věcí z pozůstalosti. 

 

Čtenářka D.P. z České Třebové

 
Informace o autorovi / Copyright © 2004 - 2020 / webmaster Miloslav Dušek
Všechny texty jsou chráneny Autorským zákonem c. 121/2000 Sb.
//Poslední aktualizace: 11/05/2013 08:20:27