Milan Dušek

autor detektivních románu a povídek

Menu: top1 Menu Menu
Životopis
Novinky
Tvorba
Fotogalerie
Fotky knížek
Archiv
Návštevní kniha
Kontakt
sef
Domů - Archiv - Cesty naděje

Archiv


duben 2005

CESTY NADĚJEKnížka Cesty naděje.

 

Knížka vychází ve vydavatelství OFTIS v Ústí nad Orlicí s ilustracemi úspěšného malíře Ing. Václava Smejkala zLanškrouna.Souborobsahuje osm povídek, které se snaží zmapovat dopady druhé světové války na naši zem.

Inspirací k napsání těchto próz pro autora byla vyprávění jeho otce, jenž těmito značně dramatickými časy prošel už jako dospělý muž a hlavně, nezůstal stranou. Jeho památce je i posmrtně věnována.Jde o pravdivé příběhy, do kterých autor přispěl pouze svojí literární invencí. Odehrávají se ve východních Čechách, převážně v kraji pod Orlickými horami. Knížku si lze objednat na www.oftis.cz

Recenze:

Nekončící cesty

V rychlém sledu vydal během jara u nás dobře známý a zavedený autor Milan Dušek dvě prozaické  knihy.První, pod názvem Cesty naděje, vydalo ústeckoorlické vydavatelství OFTIS. Shrnuje několik povídek a novelu, tematicky i časově se vážící k válečným událostem let 1939-1945, které oživuje a rozvíjí ve čtivých příbězích lidí rozdílných osudů a charakterů v prostředí nedalekého pohraničí. Kniha pro nás získává na zajímavosti nejen autorovým sepětím s naším městem /prožil zde své mládí/, ale i tím, že její výtvarný doprovod je dílem lanškrounského malíře Václava Smejkala.

Druhou publikací je detektivní román Kulka je rychlejší z olomouckého nakladatelství Rubico. Ten volně navazuje na dřívější autorovy práce, jimiž se vyrovnává s událostmi a jevy, s kterými se společnost, na rozdíl od toho napínavého příběhu, nedokázala v nedávné i současné době v mnoha případech vypořádat. Kniha má spád díky řadě zápletek i dobré vykreslení postav. Charakteristickým znakem Duškovy prózy je znalost popisovaného prostředí, jeho poučení literaturou daného žánru i pestrou škálou prošlých zaměstnání a řadě životních zkoušek. Nelze přehlédnout časté autobiografické prvky či pasáže.Zapracování závažných společenských témat do děje má tak naději na mnohá čtenářská zamyšlení i nad stavem současné naší společnosti.

A takové cesty ani románem nekončí.

Listy Lanškrounska 22.4.2OO5 - jif


NA TY ČASY BY SE NEMĚLO ZAPOMÍNAT

Milan Dušek je jedním z nejplodnějších autorů uplynulých let. V poslední době zaujal zejména svými romány Mrtvý z Mýtiny a Nahá pravda, jež mají podstatně autobiografické rysy. To se samozřejmě nedá říci o jeho nejnovější knize, která nedávno vyšla v ústeckém vydavatelství Oftis. Její děj se totiž odehrává v pohnutém období let 1938 a 1945.Jde o soubor osmi povídek, jimiž volně, ne vždy jako hlavní, prostupují postavy dvou bratrů Petra a Jirky. Ti se však ani na jednom místě děje nevyskytují spolu. S nimi prožíváme nejen jejich citová zrání a bolestné životní zkušenosti, ale i dějinné události, které zasáhly kraj Podorlicka. Tedy období opouštění právě dostavěných vojenských pevností po mnichovském diktátu, dopad válečných úspěchů Velkoněmecké říše na život na venkově, kdy se jedni před svými německými sousedy jakkoli obávali vyslovit svůj postoj a jiní zvedali hlavy a připravovali se na otevřený boj proti německým okupantům, k němuž nakonec v poslední fázi války došlo. Spolu s hrdiny knihy se setkáme s odvahou při riziku jejich pomoci uprchlým ruským zajatcům i smutkem, když se zmatené události květnových dnů na konci druhé světové války nevyvíjejí zrovna podle představ protagonistů děje. Autor čtenářům občas přiblíží i psychologii sudetských spoluobčanů, jak v negativním, tak i pozitivním smyslu. Čtenáře určitě zaujmou scény milostné i dramata, v nichž nechybějí střelba a mrtví.Povídky jsou napsány barvitým jazykem a vyznačují se schopností mnohé vyjádřit přirozeným dialogem. Také síla obrazotvornosti, s níž nás autor vtahuje do někdejších dějů, je úctyhodná. Škoda jen, že se nepokusil množství shromážděných motivů propojit do jednoho většího románu, potom by byl "výlov" z ponoru do této doby ještě vydatnější.V současné době si připomínáme 6O let od ukončení války. Cesty naděje Milana Duška s ilustracemi Václava Smejkala nabízejí poutavou cestu k osvěžení paměti o nelehkých a dramatických chvílích našeho národa. Navíc autorova dedikace svědčí o tom, že toto jeho dílo není pustou fikcí. Na ty časy by se nemělo zapomínat. Knihu věnuji památce otce, který tu dobu intenzívně prožil. Orlické noviny 16.4.2OO5 /jh/


Cesty naděje, první čtyři povídky se mi líbily - i ty konce, nejsou tak úplně jednoznačné, a pokud, tak duchem - nikoli doslovným příběhem, což je důležité. Jinak oceňuji realisticky vykreslené prostředí, přírodu, vstupování do situací a dějů, to se ti daří, ten vyprávěčský styl je dobrý, řekl bych i vycizelovaný, možná bych si někde víc vyhrál s dialogy, už dávno neplatí, že musí za každou cenu posouvat děj, ale jak říkám - fajn. Tu nejdelší povídku mám rozečtenou, bohužel vždycky mně do toho něco strašně "důležitého" vlítne. Tady trochu předčasně domýšlím příběh, uvidíme, jestli se naplní mé předpoklady.

Lubomír Macháček, spisovatel, Pardubice


Přečetl jsem Cesty naděje. Něco mi připadalo známé, což pochopitelně není na závadu. Tyhle věci psát umíš a ta kniha je v současné době i společensky potřebná, třebaže se dneska na literaturu takhle příliš nehledí. Musel bych si znovu přečíst Dědictví, abych mohl vynést přesný soud, ale zdá se mi, že tato nová knížka je možná tím nejlepším, co jsi vydal. Dokonce bych řekl, že je i kousíček nad Nahou pravdou. Snad je to tím, že mám tuhle válečnou a poválečnou tématiku rád jako čtenář. Prostě jsi kápl do noty.

František Uher, spisovatel, Havlíčkův Brod

 
Informace o autorovi / Copyright © 2004 - 2020 / webmaster Miloslav Dušek
Všechny texty jsou chráneny Autorským zákonem c. 121/2000 Sb.
//Poslední aktualizace: 11/05/2013 08:20:25