Milan Dušek

autor detektivních románu a povídek

Menu: top1 Menu Menu
Životopis
Novinky
Tvorba
Fotogalerie
Fotky knížek
Archiv
Návštevní kniha
Kontakt
sef

Milan

Fascinuje mě, když člověk překoná všechny překážky, které mu život staví do cesty. Když v sobě dokáže potlačit vrozenou sebelásku, pocity malosti – netouží-li jen brát.
A když tohle vítězství nepochází z neštěstí někoho jiného, vzniklo jen jeho přičiněním,
z jeho vlastní vůle. Takový člověk snadno porozumí ostatním, nemá zapotřebí úspěch oslavovat, má čas ho plně vychutnat a s úctou k Životu žít……

Tohle jsem poznamenal při příležitosti vydání novely Dědictví v roce 1982 a nemám důvod na tom cokoliv měnit. Milan Dušek

Informace o autorovi / Copyright © 2004 - 2020 / webmaster Miloslav Dušek
Všechny texty jsou chráneny Autorským zákonem c. 121/2000 Sb.
//Poslední aktualizace: 17/01/2021 12:17:46